News

Tanaki Tu'unga Kau Ako TVET, 'Ahopanilolo Technical Institute

Na'e fakahoko 'i he 'aho 25 Novema 'a e tanaki tu'unga 'a e fanau ako 'o  'Ahopanilolo…

Polokalama 'A'ahi ki he Ngaahi 'Otu Motu (Ha'apai) 'a e Konga 2 'o e SET Poloseki

Na'e fakahoko 'a e fuofua 'a'ahi 'a e kau ngaue e Potungaue Ako moe SET…

Components

The project consists of four components.

Polokalama Tokoni ki he Ngaahi Famili Tu'ulaveangofua mo Masivesiva 'oku 'iai 'enau Fanau Ako Kolisi 'i Tonga

Pa'anga Tokoni ki he Fanau Ako TVET

Ngaahi Polokalama Ngaue ki Tu'apule'anga

Tafa'aki 'oku ne tokonga'i hono fakalelei e ngaahi polokalama e poloseki SET 'i he Konga 1-3.